Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy (Spotřebitel)

 

1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů.

2. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

3. Zákazník může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení, kterým informuje o svém odstoupení od smlouvy. e-mail: sklep@andrzejkonopka.pl .

4. Pro odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový „Formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na internetových stránkách www.andrzejkonopka.cz .

5. V situaci, kdy Spotřebitel zvolí elektronickou formu odstoupení od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen zaslat Spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy.

6. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy začíná běžet ode dne převzetí Produktu Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou přepravce a v případě Kupní smlouvy, která:

  1. zahrnuje více Produktů, které jsou dodávány samostatně, v šaržích nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo
  2. spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu – od převzetí prvního z Produktů.

7. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývající ze způsobu dodání zvoleného Zákazníkem, jiného než nejlevnějšího standardního způsobu dodání dostupného v Internetovém obchodě). Pokud Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější způsob standardního dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly ve výši přesahující náklady na nejlevnější způsob standardního dodání.

8. Prodávající vrátí platbu stejnou platební metodou, jakou použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, kterým mu nevzniknou žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele, dokud nebude Produkt vrácen nebo Spotřebitel neprokáže jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.

9. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Kupní smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí, ledaže Prodávající nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Spotřebitel hradí veškeré přímé náklady na vrácení Produktu z důvodu odstoupení od smlouvy, tzn. zejména náklady na balení, zajištění a odeslání Produktu. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím její platnosti. Spotřebitel vrací Produkt na adresu Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL, Ratułów 54a, 34-407 Ratułów (v Polsku).

10. V případě Zákonného práva na odstoupení od smlouvy odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho užití způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.

11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (§ 1837 občanského zákoníku).

  1. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.
IdoSell Trusted Reviews
4.92 / 5.00 76 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-12-10
Everything was OK.
2023-11-21
Beautifully tailored coat, with details, I can only recommend it.
pixel